Danh mục menu
 

Hình ảnh hoạt động đoàn thể

CC2012

Website Trường

Backup_of_logo

Tổ Công tác Thanh niên

2266

Tổ HTSV & HTDN

gio trai dat 12

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 434339

Thông báo Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 3 năm học 2017-2018

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

_____________________

Số: 1504/2017/TB-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 THÔNG BÁO

(V/v Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 3 năm học 2017 – 2018

 Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá; Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 3) năm học 2017-2018 (file đính kèm; xem trên web: http://www.tdt.edu.vn; http://ktx.tdt.edu.vn; dán bảng tin KTX).

 Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận thực hiện thủ tục vào ở nội trú, Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 29/08/2017 đến hết ngày 01/09/2017.

Thủ tục gồm:

1.    Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền.

Đóng tiền cả năm học (Từ 01/09/2017 – 31/05/2018):

                                                                                250.000đ x  9 tháng =     2.250.000đ

-       Phí hồ sơ và làm thẻ                                                                               20.000đ

-       Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                          200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                             2.470.000đ

            * Đóng trước học kỳ I (Từ 01/09/2017 – 31/12/2017):

                                                                                             250.000đ x  4 tháng =      1.000.000đ

-       Phí hồ sơ và làm thẻ                                                                               20.000đ

-       Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                           200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                             1.220.000đ

2.  Địa điểm thu phí: tại phòng Tài chính (phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7. (Lưu ý: Sinh viên liên hệ đóng tiền vào giờ hành chính)

3Sau khi đã đóng tiền sinh viên photo 01 bản phiếu thu, 01 hình 2x3 tới phòng trực KTX nhà I làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nhận phòng ở. 

Sau ngày 01/09/2017 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận. 

Những trường hợp còn lại chưa được tiếp nhận, Ban quản trị Ký túc xá sẽ sắp xếp bổ sung ngay sau khi có sinh viên chấm dứt hợp đồng.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

GS. LÊ VINH DANH