Danh mục menu
 

Hình ảnh hoạt động đoàn thể

CC2012

Website Trường

Backup_of_logo

Tổ Công tác Thanh niên

2266

Tổ HTSV & HTDN

gio trai dat 12

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 434338

Thông báo V/v hoàn trả phí ở Ký túc xá cho sinh viên thanh lý hợp đồng đợt 31/07/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v nhận tiền hoàn trả phí ở ký túc xá cho sinh viên thanh lý hợp đồng đợt 31/07/2017)

 

Ban quản trị Ký túc xá thông báo sinh viên Thanh lý hợp đồng nội trú đợt 31/07/2017 nhận tiền hoàn trả như sau:

1. Địa điểm: phòng Tài chính A0007 (sáng: 7h30' đến 11h30', chiều: 13h00' đến 17h00')

2. Thời gian liên hệ: sinh viên thực hiện đúng theo nội dung thông báo đã được BQT KTX gửi đến mail cá nhân của từng sinh viên.

 Trân trọng!

 BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ