Danh mục menu
 

Hình ảnh hoạt động đoàn thể

CC2012

Website Trường

Backup_of_logo

Tổ Công tác Thanh niên

2266

Tổ HTSV & HTDN

gio trai dat 12

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 439018

Thông báo Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá Bảo Lộc 2017-2018

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

_____________________

Số: 1919/2017/TB-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 THÔNG BÁO

V/v Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá cơ sở Bảo Lộc năm học 2017 – 2018 

 Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú ký túc xá cơ sở Bảo Lộc (file đính kèm; xem trên web: http://www.tdt.edu.vn; http://ktx.tdt.edu.vn, bảng thông tin tại Bảo Lộc).

 

Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận thực hiện thủ tục vào ở nội trú,
Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 16/10/2017 đến hết ngày 27/10/2017.

Thủ tục gồm:

1.       Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền:

* Đóng tiền cả năm học (Từ 15/10/2017 – 31/05/2018):

                                                                           200.000đ x  7.5 tháng = 1.500.000đ

-         Phí hồ sơ và làm thẻ:                                                                     20.000đ

-         Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị):                200.000đ 

                                                                          Tổng cộng:        1.720.000đ

 

* Đóng trước học kỳ 1 (Từ 15/10/2017 – 31/12/2017):

                                                                               200.000đ x  2.5 tháng = 500.000đ

-         Phí hồ sơ và làm thẻ:                                                                      20.000đ

-         Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị):                200.000đ 

                                                                         Tổng cộng:            720.000đ

2.      Địa điểm thu phí: Cơ sở Bảo Lộc.

3.      Sau khi đã đóng tiền sinh viên photo 01 bản phiếu thu, 01 bản sao chứng minh nhân dân, 01 hình 2x3 liên hệ Ký túc xá Bảo Lộc làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nhận phòng ở.

Sau ngày 27/10/2017 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

GS. LÊ VINH DANH