Danh mục menu
 

Hình ảnh hoạt động đoàn thể

CC2012

Website Trường

Backup_of_logo

Tổ Công tác Thanh niên

2266

Tổ HTSV & HTDN

gio trai dat 12

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 436830

Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng sinh viên nội trú Ký túc xá Học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 100/2017/KH-KTX ngày 31/10/2017 về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 07 năm khánh thành Ký túc xá & Trao học bổng cho sinh viên nội trú học kỳ 1 năm học 2017-2018 đã được Nhà trường phê duyệt;

Ban quản trị Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú ở Ký túc xá nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, xét trao học bổng như sau:

1. Số lượng học bổng: 20 suất.

2. Hình thức cấp: miễn, giảm phí ở Ký túc xá.

3. Mức học bổng: Học bổng sinh viên nội trú được nhận tương đương với phí ở Ký túc xá 01 học kỳ (05 tháng).

4. Đối tượng xét học bổng:

a. Sinh viên có nhiều thành tích đóng góp cho các hoạt động tại Ký túc xá (02 suất):

-       Là thành viên Đội sinh viên tự quản có tư cách đạo đức tốt, có nhiều đóng góp cho các hoạt động tại Ký túc xá, được tập thể Đội sinh viên tự quản tín nhiệm bầu chọn và được Trưởng ban quản trị Ký túc xá thống nhất đề xuất Nhà trường cấp học bổng.

-       Không vi phạm Quy chế công tác học sinh- sinh viên và nội quy, quy định của Nhà trường. Đạt điểm rèn luyện từ 75 điểm trở lên.

b. Sinh viên nội trú nghèo vượt khó (18 suất):

  • Đối với sinh viên năm nhất:

-       Thuộc diện gia đình nghèo theo quy định của Nhà nước, trường hợp khó khăn đặc biệt (có minh chứng cụ thể).

-       Điểm đầu vào từ 19 điểm trở lên (xét từ cao xuống thấp).

-       Chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường và của Ký túc xá.

-       Chưa nhận học bổng xã hội trong năm học 2017-2018.

  •    Đối với sinh viên năm hai trở lên:

-       Thuộc diện gia đình nghèo theo quy định của Nhà nước, trường hợp khó khăn đặc biệt (có minh chứng cụ thể).

-       Sinh viên có điểm trung bình học tập năm học 2016-2017 từ 6.5 trở lên (xét từ cao xuống thấp).

-       Không vi phạm Quy chế công tác học sinh - sinh viên và nội quy, quy định của Nhà trường, đạt điểm rèn luyện từ 75 điểm trở lên; chấp hành tốt nội quy Ký túc xá.

-       Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại Ký túc xá, tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong các buổi lao động, vệ sinh môi trường do Ký túc xá tổ chức.

-       Chưa nhận học bổng xã hội trong năm học 2017-2018.

5. Hồ sơ xin học bổng gồm:

-        Đơn xin học bổng (viết tay hoặc đánh máy trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng của bản thân).

-       Giấy báo nhập học (đối với sinh viên năm nhất), Bảng điểm học tập năm học 2016-2017 có xác nhận của Phòng Đại học (đối với sinh viên năm 02 trở lên).

-       Bảng điểm rèn luyện năm học 2016-2017 có xác nhận của Khoa (đối với sinh viên năm 02 trở lên).

-       Các giấy tờ minh chứng diện hộ nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính hoặc bản sao có công chứng).

6. Thời gian nhận hồ sơ:

-       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 06/11/2017 đến 24/11/2017.

-        Địa điểm nộp hồ sơ: phòng trực I.005.

BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ