Danh mục menu
 

Hình ảnh hoạt động đoàn thể

CC2012

Website Trường

Backup_of_logo

Tổ Công tác Thanh niên

2266

Tổ HTSV & HTDN

gio trai dat 12

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 434335

Hướng dẫn, biểu mẫu

BIỂU MẪU - HƯỚNG DẪN

 

1. Mẫu phiếu đăng ký ở Ký túc xá:  Download file tại đây 

 

2. Quy trình gửi xe:

 

           + Mẫu đăng ký gửi xe: Dowload file tại đây

 

           + Mẫu hủy gửi xe: Dowload file tại đây

 

           + Mẫu đổi xe: Download file tại đây