Danh mục menu
 

Hình ảnh hoạt động đoàn thể

CC2012

Website Trường

Backup_of_logo

Tổ Công tác Thanh niên

2266

Tổ HTSV & HTDN

gio trai dat 12

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 428286

Danh sách SV được tiếp nhận

Thông báo Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá Bảo Lộc 2017-2018

Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 00:00

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

_____________________

Số: 1919/2017/TB-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 THÔNG BÁO

V/v Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá cơ sở Bảo Lộc năm học 2017 – 2018 

 Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú ký túc xá cơ sở Bảo Lộc (file đính kèm; xem trên web: http://www.tdt.edu.vn; http://ktx.tdt.edu.vn, bảng thông tin tại Bảo Lộc).

 

Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận thực hiện thủ tục vào ở nội trú,
Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 16/10/2017 đến hết ngày 27/10/2017.

Thủ tục gồm:

1.       Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền:

* Đóng tiền cả năm học (Từ 15/10/2017 – 31/05/2018):

                                                                           200.000đ x  7.5 tháng = 1.500.000đ

-         Phí hồ sơ và làm thẻ:                                                                     20.000đ

-         Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị):                200.000đ 

                                                                          Tổng cộng:        1.720.000đ

 

* Đóng trước học kỳ 1 (Từ 15/10/2017 – 31/12/2017):

                                                                               200.000đ x  2.5 tháng = 500.000đ

-         Phí hồ sơ và làm thẻ:                                                                      20.000đ

-         Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị):                200.000đ 

                                                                         Tổng cộng:            720.000đ

2.      Địa điểm thu phí: Cơ sở Bảo Lộc.

3.      Sau khi đã đóng tiền sinh viên photo 01 bản phiếu thu, 01 bản sao chứng minh nhân dân, 01 hình 2x3 liên hệ Ký túc xá Bảo Lộc làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nhận phòng ở.

Sau ngày 27/10/2017 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

GS. LÊ VINH DANH

 

 

 

Thông báo Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 3 năm học 2017-2018

Thứ hai, 28 Tháng 8 2017 00:00

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

_____________________

Số: 1504/2017/TB-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 THÔNG BÁO

(V/v Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 3 năm học 2017 – 2018

 Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá; Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 3) năm học 2017-2018 (file đính kèm; xem trên web: http://www.tdt.edu.vn; http://ktx.tdt.edu.vn; dán bảng tin KTX).

 Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận thực hiện thủ tục vào ở nội trú, Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 29/08/2017 đến hết ngày 01/09/2017.

Thủ tục gồm:

1.    Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền.

Đóng tiền cả năm học (Từ 01/09/2017 – 31/05/2018):

                                                                                250.000đ x  9 tháng =     2.250.000đ

-       Phí hồ sơ và làm thẻ                                                                               20.000đ

-       Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                          200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                             2.470.000đ

            * Đóng trước học kỳ I (Từ 01/09/2017 – 31/12/2017):

                                                                                             250.000đ x  4 tháng =      1.000.000đ

-       Phí hồ sơ và làm thẻ                                                                               20.000đ

-       Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                           200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                             1.220.000đ

2.  Địa điểm thu phí: tại phòng Tài chính (phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7. (Lưu ý: Sinh viên liên hệ đóng tiền vào giờ hành chính)

3Sau khi đã đóng tiền sinh viên photo 01 bản phiếu thu, 01 hình 2x3 tới phòng trực KTX nhà I làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nhận phòng ở. 

Sau ngày 01/09/2017 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận. 

Những trường hợp còn lại chưa được tiếp nhận, Ban quản trị Ký túc xá sẽ sắp xếp bổ sung ngay sau khi có sinh viên chấm dứt hợp đồng.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

GS. LÊ VINH DANH

   
   
   
   
 

Thông báo Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 2 năm học 2017-2018

Thứ hai, 14 Tháng 8 2017 00:00

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

_____________________

Số: 1405/2017/TB-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2017

 THÔNG BÁO

(V/v Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 2 năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá; Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 2) năm học 2017-2018 (file đính kèm; xem trên web: http://www.tdt.edu.vn; http://ktx.tdt.edu.vn; dán bảng tin KTX).

 Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận thực hiện thủ tục vào ở nội trú, Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 15/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017.

Thủ tục gồm:

1.    Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền.

Đóng tiền cả năm học (Từ 15/08/2017 – 31/05/2018):

                                                                              250.000đ x  9.5 tháng =     2.375.000đ

-       Phí hồ sơ và làm thẻ                                                                               20.000đ

-       Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                          200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                             2.595.000đ

            * Đóng trước học kỳ I (Từ 15/08/2017 – 31/12/2017):

                                                                                             250.000đ x  4.5 tháng =      1.250.000đ

-       Phí hồ sơ và làm thẻ                                                                               20.000đ

-       Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                           200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                             1.345.000đ

2.  Sinh viên nộp phí qua Ngân hàng An Bình từ ngày 15/08/2017 đến hết ngày 25/08/2017 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật) tại các điểm giao dịch sau:

 +     Phòng I.001 Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng (chỉ thu từ ngày 15/08 đến ngày 18/08/2017)

 +     PGD Phú Mỹ Hưng: 1441 Mỹ Toàn 2, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7

 +     PGD Khánh Hội: 184-186 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, TP. HCM

 +     Chi nhánh Sài Gòn: 855 Trần Hưng Đạo, P.1, Quận 5, TP.HCM

 +     PGD Huỳnh Tấn Phát: 416 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM

 3. Sau khi đã đóng tiền sinh viên photo 01 bản phiếu thu, 01 bản sao chứng minh nhân dân, 01 hình 2x3 tới phòng trực KTX nhà I làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nhận phòng ở.

 Sau ngày 25/08/2017 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.

 Những sinh viên không được tiếp nhận liên hệ Trung Tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (Phòng C003) để được tư vấn, giới thiệu nhà trọ.

 Những trường hợp đặc biệt khó khăn khác có thể liên hệ đăng ký lại tại phòng trực Ký túc xá I.005 để xét tiếp nhận bổ sung thay thế những sinh viên được tiếp nhận nhưng không vào ở; thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/08/2017.

 

   

Thông báo Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 1 năm học 2017-2018

Thứ ba, 18 Tháng 7 2017 00:00

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

_____________________

Số: 1215/2017/TB-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 THÔNG BÁO

(V/v Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 1 năm học 2017 – 2018

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá đợt 1, đối tượng sinh viên được tiếp nhận gồm:

-    Sinh viên đang ở Ký túc xá năm học 2016 – 2017 và chấp hành tốt nội qui Ký túc xá (những sinh viên vi phạm nội qui Ký túc xá nhiều lần không được tiếp nhận trong năm học này). 

-   Danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú năm học 2017 – 2018 (file đính kèm (file có 02 sheet nam, nữ) xem trên web: http://www.tdt.edu.vnhttp://ktx.tdt.edu.vn, dán bảng tin KTX).

Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận đến liên hệ làm thủ tục vào ở nội trú.

Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 31/07/2017 đến ngày 11/08/2017.

Thủ tục gồm:

1.    Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền.

Đóng tiền cả năm học (Từ 01/08/2017 – 31/05/2018):

                                                                              250.000đ x  10 tháng =     2.500.000đ

-       Phí hồ sơ và làm thẻ                                                                               20.000đ

-       Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                          200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                             2.720.000đ

            * Đóng trước học kỳ I (Từ 01/08/2017 – 31/12/2017):

                                                                                             250.000đ x  5 tháng =      1.250.000đ

-       Phí hồ sơ và làm thẻ                                                                               20.000đ

-       Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                           200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                             1.470.000đ

2.   Nộp phí ở nội trú:

Sinh viên nộp phí qua Ngân hàng An Bình từ ngày 31/07/2017 đến hết ngày 11/08/2017 (trừ các ngày thứ 7, Chủ nhật) tại các điểm giao dịch sau: 

+     Phòng I.001 Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng (Chỉ thu từ ngày 07/08/2017 đến hết ngày 11/08/2017) 

+     PGD Phú Mỹ Hưng: 1441 Mỹ Toàn 2, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7 

+     PGD Khánh Hội: 184-186 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, TP. HCM 

+     Chi nhánh Sài Gòn: 855 Trần Hưng Đạo, P.1, Quận 5, TP.HCM 

+     PGD Huỳnh Tấn Phát: 416 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM 

3.   Sau khi đã đóng tiền sinh viên photo 1 bản phiếu thu tới phòng trực Ký túc xá làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nhận phòng ở.

Sau ngày 11/08/2017 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không đến làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.

 

Thông báo Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 4 năm học 2016-2017

Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 00:00

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

_____________________

Số: 1373/2016/TB-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 4 năm học 2016 – 2017)

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 4) năm học 2016 - 2017 (file đính kèm; xem trên web: http://www.tdt.edu.vn; http://ktx.tdt.edu.vn dán bảng tin KTX).

Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận thực hiện thủ tục vào ở nội trú, Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 12/09/2016 đến hết ngày 16/09/2016.

Thủ tục gồm:

1.    Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền.

* Đóng tiền cả năm học (Từ 15/09/2016 – 31/05/2017):

                                                                          250.000đ x  8.5 tháng =    2.125.000đ

-       Phí hồ sơ và làm thẻ                                                                         20.000đ

-       Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                          200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                     2.345.000đ

            * Đóng trước học kỳ I (Từ 15/09/2016 – 15/01/2017):

                                                                                     250.000đ x  4 tháng =      1.000.000đ

-       Phí hồ sơ và làm thẻ                                                                        20.000đ

-       Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                         200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                    1.220.000đ

      2.   Địa điểm thu phí: tại phòng Tài chính (phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7. (Lưu ý: Sinh viên liên hệ đóng tiền vào giờ hành chính).

      3.    Sau khi đã đóng tiền sinh viên photo 01 bản phiếu thu, 01 bản sao chứng minh nhân dân, 02 hình 2x3 liên hệ phòng trực KTX (Phòng I.005 – nhà I) làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết và nhận phòng ở.

 

Sau ngày 16/09/2016 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.

 

  

 

 

 
   

Trang 1 trong tổng số 2